Reportage en documentaire

Lost and Found recycle atelier

De Nederlandse Spoorwegen hebben ieder jaar te maken met bijna 100.000 verloren, verdwenen of vergeten voorwerpen. En lang niet alle voorwerpen komen weer terug bij hun eigenaren. Om aan het publiek te laten zien wat er zoal gedaan kon worden met de achtergebleven spullen en ander trein gerelateerd afval, werden twee oude postwagons ingericht als reizend atelier, museum en design shop. Dit reizende circus was eind 2014 te zien in Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Maastricht.

Expo A2

De bouw van de A2-tunnel in Maastricht heeft veel kunstenaars geïnspireerd. In het Loods M gebouw op de Tapijnkazerne in Maastricht lieten 17 kunstenaars hun werken zien en horen.

Weekend at War

Het 70-jarig jubileum van de bevrijding van Simpelveld werd in het weekend van 23 en 24 augustus gevierd (en nagespeeld) op het station en het emplacement van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM).

50 jaar De Zonnebloem

Beeldverslag van de eucharistieviering en receptie ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van De Zonnebloem afdeling De Heeg-Heugem-Randwyck.

Renovatie van Kasteel Jeruzalem

In opdracht van Woningstichting Servatius in Maastricht.

Werkzaamheden voor aanleg A2-tunnel

Uitgebreide serie gemaakt tussen december 2010 en maart 2012.